Hopestar / H170MA  17 Inch CCTV Monitor(1280×1024)製品仕様