Hopestar / H104MA  10.4 Inch CCTV Monitor(1024×768)製品仕様